My Mom's Penguins

drama, tragedy2021

My Mom's Penguins

A 15-year-old stand-up comedian wants to build a career, and in his life there are many life dramas and tragedies.
Writers:
 • Zaka Abdrakhmanova,
 • Natalia Meshchaninova with the participation of Evgeny Sidorov,
 • Mikhail Kostretsov,
 • Sasha Maly
Director:
 • Natalia Meshchaninova
Operators:
 • Evgeny Tsvetkov
Art direction:
 • Gosha Kolotygin
Producers:
 • Alexander Plotnikov,
 • Boris Khlebnikov,
 • Valery Fedorovich,
 • Evgeny Nikishov,
 • Alexey Mazur,
 • Igor Mishin,
 • Maxim Filatov
Cast:
 • Makar Khlebnikov,
 • Alexey Agranovich,
 • Alexandra Ursulyak,
 • Nadezhda Ivanova,
 • Pavel Popov,
 • Irina Bakina,
 • Sasha Prismotrov-Belov,
 • Platon Savvin,
 • Sasha Maloy,
 • Zhenek Sidorov,
 • Misha​ Kostretsov,
 • Andrey​ Maximov,
 • Zaur Gulakhmedov,
 • Denis​ Vlasenko,
 • Daria Savelyeva,
 • Stepan Devonin

+7 495 792 9621