DreamFish

comedy2016

DreamFish

Writers:
 • Evgeniy Kerov,
 • Ludmila Kruglova,
 • Anton Bilzho,
Director:
 • Antom Bilzho
Operators:
 • Pavel Emelin
Art direction:
 • Nana Abdrashitova, Pavel Kopaev
Producers:
 • Andrey Bilzho,
 • Julia Mishkinene,
 • Alexandr Plotnikov,
 • Esko Rips,
 • Iliya Medovoy
Cast:
 • Vladimir Mishukov,
 • Severija Janušauskaitė,
 • Maksim Vitorgan,
 • Andrey Bilzho

Movie frames

+7 495 792 9621